ЗУРГААДУГААР САРД 95.1 МЯНГАН ТОЛГОЙ МАЛ ХОРОГДЖЭЭ

2020/07/17
ЗУРГААДУГААР САРД 95.1 МЯНГАН ТОЛГОЙ МАЛ ХОРОГДЖЭЭ

Улсын хэмжээнд 2019 оны эцэст тоологдсон төллөх насны нийт 31 сая хээлтэгч малын 23.7 сая буюу 76.5 хувь нь 2020 оны эхний хагас жилд төллөсөн байна. Эм хонины 80.8 хувь, эм ямааны 74.2 хувь, үнээний 71.2 хувь, гүүний 63.3 хувь, ингэний 47.4 хувь нь төллөжээ.

Гарсан төлийн 95.8 хувь буюу 22.8 сая төл бойжиж байна. Бойжуулсан төл өмнөх оны мөн үеэс 44.9 мянга буюу 0.2 хувиар буурчээ.

Том малын зүй бус хорогдол оны эхний хагас жилд улсын хэмжээнд 1.3 сая болж, өмнөх оны мөн үеэс 573.7 мянгаар нэмэгджээ. Харин 2020 оны зургаадугаар сард 95.1 мянган толгой мал хорогдсон байна.

ЗУРГААДУГААР САРД 95.1 МЯНГАН ТОЛГОЙ МАЛ ХОРОГДЖЭЭ  
Багануурын мэдээ Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх