ХАМРАН СУРГАХ ТОЙРОГ /БАГАНУУР/

2020/07/18
ХАМРАН СУРГАХ ТОЙРОГ /БАГАНУУР/

Боловсролын тухай хуулийн 2811.1, 2811.6-д  Аймаг, нийслэлийн Боловсролын газрын бүрэн эрхэд “ Орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургах тойрог тогтоох” гэж заасан байдаг. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургах тойргийг дүүрэг тус бүрт мэргэжлийн байгууллагуудыг оролцууулсан ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж, 2020-2021 оны хичээлийн жилд тухайн орон нутгийн төрийн өмчит сургуулиудын хамран сургах тойргийг батлах урьдчилсан саналыг боловсруулсан байна. Багануур дүүргийн хамран сургах тойргийн хуваарийг танилцуулъя.

Д/д 

Хороо Сургууль   Хамран сургах тойргийн гудамж, орон сууц
1 II Боловсрол ЦС Хужирт, Галуут, Уурхайчин, Хөдөө хэсэг
III 24-36-р байр, 47-р байр, Уурхай 55-61-р байр, Уурхайн нийтийн байр, Төмөр замын байр, Хилчин, Замчин, Нарийн нуур, Нугын тал, Талын толгой, Гал унтраах байр, үйлдвэр хэсэг, Хилийн цэрэг, Хөдөө хэсэг
V Наран хэсэг, Нарийн 16-33-р гудамж, Залуус, залуусын завгай
2 I Гүн галуутай ЦС 1-23-р байр, 64, 70, 71, 72, 74, 80, 82а, 84, 86, 92, 96, 102, 109- байр, Баялаг хороолол, Суварга хотхон, Титэм хотхон, Хуцаа, Сургалтын задгай хэсэг, Мандал хотхон, Хөдөө хэсэг
IV Жаргалант, Рашаант-1-р хэсэг, Хөдөө хэсэг
3 III Оюуны эрин ЦС Нарлаг, 37-46-р байр, 48-54-р байр, 81-р байр
IV Хэрлэн, Байдлаг, Рашаант-2-р хэсэг, Тогос-Уул, Хөдөө хэсэг
V Их гүн, Бага гүн, Нарийн 1-15, Хөдөө хэсэг

 

ХАМРАН СУРГАХ ТОЙРОГ /БАГАНУУР/   
Багануурын мэдээ Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх