Өнөөдрийн онч үгс

Бид бүгдээрээ юу бодож санаж явдгийнхаа үйлийн үр нь билээ.

Будда

Ховд аймгийн хэмжээнд нийтдээ 21 хүн Олон нийтийн цагдаагийн үүргийг гүйцэтгэж байна. Тэдний нэг нь Үенч сумын Олон нийтийн цагдаа С.Пүрэвсүрэн юм. Тэрээр Олон нийтийн байцаагчаас эхлээд өдгөө 26 жил энэ албанд үүрэг гүйцэтгэж байгаа нэгэн. Цалин хөлс  бага, нийгмийн асуудал нь хүнд ч гэсэн энэ албандаа дуртай учраас өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байгаагаа онцоллоо. Ялангуяа сумдад ажиллаж байгаа олон нийтийн цагдаагийн ажилтнуудын ажлын ур чадварыг сайжруулж, чадавхжуулах, тэдний нийгмийн асуудлыг шийдэж, цалин хөлсийг нь нэмэх шаардлагатай гэж тэрээр ярив. Иргэдийн хувьд олон нийтийн цагдаагийн эрх үүргийн талаар төдийлөн ойлголт бага байдаг байна. Тэгвэл олон нийтийн цагдаа нь дараахь эрх, үүрэгтэй.

 

1.гэмт хэрэг, зөрчил гарсан газар, ул мөрийг хамгаалах;

 

2.шаардлагатай хүний бичиг баримтыг шалгаж, оршин суугаа газрын хаягийг тогтоох;

 

3.хэв журам сахих талаар иргэн, хуулийн этгээдэд шаардлага тавих;

 

4.гэмт хэрэг, зөрчил үйлдсэн этгээдийг цагдаагийн байгууллагад хүргэх, хуульд заасан бол зөрчил үйлдсэн этгээдэд торгох шийтгэл оногдуулах;

 

5.хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлан таниулах зэрэг чиг үүрэгтэйгээр ажилладаг юм байна.

БНХАУ-ын Уханьд NeoCov гэх ковидын халдварын шинэ мутаци бүртгэгджээ. 
Хятадын эрдэмтэд NeoCoV шинэ хувилбарын зургийг гаргаж маш аюултай болохыг анхааруулж байна. 
Шинээр бүртгэгдсэн омгийг NeoCoV гэж нэрлэсэн байна. Уханийн эрдэмтдийн нэрлэж байгаагаар NeoCov нь MERS-COV -ийн нас баралтын өндөр түвшин болон одоогийн SARS-COV-2 болон коронавирусын халдварлах чадварын өндөр түвшинг нэгтгэсэн хоёр шинж чанартай байгаа юм байна.