Өнөөдрийн онч үгс

test

Бид бүгдээрээ юу бодож санаж явдгийнхаа үйлийн үр нь билээ.

Будда