Өнөөдрийн онч үгс

Муу хүн өөрт нь огт ашиггүй байсан ч, бусдад муу юм хийдэг.

Сократ

Бид бүгдээрээ юу бодож санаж явдгийнхаа үйлийн үр нь билээ.

Будда

Таны мөрөөдөл ирээдүйн тань үндэс суурийг тавих болно.

М. Боздаг