Өнөөдрийн онч үгс

test

Муу хүн өөрт нь огт ашиггүй байсан ч, бусдад муу юм хийдэг.

Сократ

Бид бүгдээрээ юу бодож санаж явдгийнхаа үйлийн үр нь билээ.

Будда