Өнөөдрийн онч үгс

Муу хүн өөрт нь огт ашиггүй байсан ч, бусдад муу юм хийдэг.

Сократ

Таны мөрөөдөл ирээдүйн тань үндэс суурийг тавих болно.

М. Боздаг