Булган сум тэр бум мод үндэсний хөдөлгөөнийг амжилттай хэрэгжүүлж байна

2022/05/26
Булган сум тэр бум мод үндэсний хөдөлгөөнийг амжилттай хэрэгжүүлж байна

Ховд аймгийн Булган сумын ЗДТГ тэр бум мод тарих үндэсний хөдөлгөөнийг амжилттай хэрэгжүүлж мод бут тарих, арчилж ургуулах ажлыг эрчимтэй хийж нийт 129.965 ширхэг мод тарьсан байна. Тухайлбал: 61.100 ширхэг Бургас, 5500 ширхэг Улиас, 1-3 настай 14.600 ширхэг тарьцаар бургас, 3000 ширхэг Улиас, 2400 ширхэг Хайлаас, 45.965 ширхэг жимс жимсгэний мод тарьжээ. Мөн 1.2 га газарт үрээр шар хуайс, Хайлаас, Тэхийн шээг, Буйлс зэрэг моднуудыг тарьж усалгааны асуудлыг бүрэн шийджээ. 

2022.05.26

Булган сум тэр бум мод үндэсний хөдөлгөөнийг амжилттай хэрэгжүүлж байна  
Багануурын мэдээ Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх